Eva over Haike

Haike over Eva

Mijn moeder zou je kunnen beschrijven als een vrouw die leeft vanuit haar passies: het begeleiden van mensen als therapeut en schrijven.

 

In haar leven heeft Haike moeilijke en hartverscheurende keuzes moeten maken. Zij kampte met depressies en had last van overheersende angsten. Maar Haike gaat niet zomaar bij de pakken neerzitten en werkte hard aan zichzelf. Tijdens dit proces heeft Haike geleerd om nare ervaringen om te zetten in kracht en liefde.

 

Dankzij haar levenservaring, de therapieën die zij heeft gevolgd en de moed die zij heeft om naar zichzelf te kijken en zichzelf te vergeven, weet Haike nu andere mensen te raken en te inspireren. Haike voelt, vertrouwt en leeft mee. Een kracht die haar maakt tot een heel bijzondere vrouw, moeder, therapeut en schrijfster.

 

Haike is emotief therapeut en auteur. Haar ideaal is dat zoveel mogelijk mensen, die vastlopen op welk gebied in hun leven dan ook, van hun grootste pijn hun kracht maken. Klik hier voor meer informatie. 

Met haar één meter vierenvijftig is Eva een grootse vrouw. Eva’s grootsheid uit zich in haar liefde voor alles wat leeft: mensen, dieren, planten, de planeet. Zij gaat op de barricaden als er onrecht wordt gedaan aan levende wezens. Tot voor kort deed ze dat voor iedereen behalve voor zichzelf. Haar eigen leven was in haar ogen niet veel waard en ze zou nooit haar grenzen aangeven of zichzelf op de eerste plaats zetten.

 

Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Ik ben nog steeds verbaasd als ze ineens zegt: ''Nee, mam, ik kom vandaag niet want ik wil een dagje voor mezelf.'' Geweldig vind ik dat.

Naast denken aan anderen, denkt ze nu ook aan zichzelf en dat maakt dat ze gelukkiger is en haar eigen grenzen meer respecteert. Het schrijven van ‘Grip’ heeft hierin een grote bijdrage geleverd.

 

Wat was ik gelukkig toen ze mij vroeg om samen een boek te schrijven over de traumatische ervaringen die er tussen ons hebben plaatsgevonden. Voor mij was dit een daad van grootsheid. Een daad van ultieme vergeving.

Algemene Voorwaarden          Privacyverklaring          Retourvoorwaarden          Klachtenprocedure          Contact

MoederDochter vof

KvK nummer: 71993487

BTW-nummer: NL858933081B01