Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Voor MoederDochter voldoet Haike Germann, als therapeut aan deze eisen. Voor klachten valt Eva Schenk onder Haike's verantwoordelijkheid. Klik hier voor het registratiebewijs van Haike.

Als professioneel therapeut is Haike lid van verschillende beroepsverenigingen (NVRT en EARTh) en van de overkoepelende instantie NIBIG, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaken. Wij willen graag dat jullie tevreden zijn over de workshops die wij geven. Toch kan het voorkomen dat dat om welke reden dan ook niet het geval is. Jullie kunt dan de volgende weg bewandelen:

 

  1. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat jullie de klacht rechtstreeks met ons bespreken. Wij proberen dan samen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden we je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Meer informatie vind je op de website van NIBIG.

  2. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon die verbonden is aan Quasir. De functionaris kiest geen partij maar zal proberen de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen. Meer informatie vind je op de webste van Quasir.

  3. Ben je niet tevreden met de onder punt 2 geboden oplossing, dan kun je de klacht indienen bij de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het traject bij de klachtenfunctionaris. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van Stichting Zorggeschil.   

Algemene Voorwaarden          Privacyverklaring          Retourvoorwaarden          Klachtenprocedure          Contact

MoederDochter vof

KvK nummer: 71993487

BTW-nummer: NL858933081B01